Ruszyliśmy z płazami

Data: 22-03-2023

Choć w połowie marca opady śniegu nie wróżyły rychłego nadejścia wiosny, dla nas nadszedł czas, żeby trzymać rękę na pulsie. Codziennie studiowaliśmy prognozę pogody, śledząc dane dotyczące temperatury. Czy przypadkiem za dwa dni nie zrobi się bardzo ciepło? Ruszą? Nie ruszą? W końcu zapadła decyzja: 14 marca to my ruszamy z montażem płotów.

Tymczasowe ogrodzenia, zwane w skrócie płotkami, rozstawia się wzdłuż dróg w celu ochrony płazów podczas wiosennej migracji. Płazy co roku wędrują z miejsc zimowania na godowiska, często masowo. Niestety jeśli trasę ich wędrówki przecina droga, wiele ropuch, żab i innych przedstawicieli tej gromady ginie pod kołami samochodów. Jedną z metod ograniczania śmiertelności płazów na drodze jest właśnie montaż płotków, które uniemożliwiają zwierzętom wchodzenia na jezdnię. Wzdłuż ogrodzenia wkopuje się wiaderka, do których wpadają płazy próbujące przejść na drugą stronę. Wiaderka kontroluje się 1-2 razy dziennie, a odłowione płazy przenosi przez jezdnię i wypuszcza w pobliżu zbiornika wodnego, do którego chciały dotrzeć na gody. Parametry ogrodzenia oraz metodyka odłowów zostały zaczerpnięte z publikacji „Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” autorstwa Rafała T. Kurka, Mariusza Rybackiego i Marka Sołtysiaka.

W naszym Parku zamontowaliśmy płotki w dwóch lokalizacjach: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 między Chałupami a Kuźnicą na wysokości Uroczyska „Każa” oraz wzdłuż ul. Wczasowej w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie. Za pomoc w rozstawianiu ogrodzeń dziękujemy: Wdzydzki Park Krajobrazowy, Pomorskie Biuro Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i pracownicy obchodu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni. Należy pamiętać, że wszystkie krajowe płazy są objęte ochroną gatunkową, dlatego na odłowy i przenoszenie płazów uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Osoby zainteresowane pomocą w czynnej ochronie płazów w NPK serdecznie zapraszamy do kontaktu: npk@pomorskieparki.pl

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Tekst: Julia Kończak