Sowy Polski na spotkaniu Trójmiejskiej Grupy OTOP

Data: 13-03-2023
Sowy Polski na spotkaniu Trójmiejskiej Grupy OTOP grafika

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie członków i sympatyków, blisko współpracującej z Parkiem, Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które odbędzie się 22 marca (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku, przy ul. Polanki 51.

Spotkanie poświęcone będzie ptakom budzącym wiele zainteresowania i emocji, czyli sowom. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany film przygotowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych pod tytułem "Sowy Polski".

Po spotkaniu, w zależności od warunków pogodowych, planowany jest krótki spacer do Lasów Oliwskich, podczas którego postaramy się wysłuchać najliczniej występujące w naszym Parku sowy - puszczyki. Powrót do siedziby CIEE i TPK około godziny 20.00.