Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy

Data: 13-10-2022
fot. Anna Moś grafika
fot. Anna Moś grafika

 

Z radością informujemy, że 30 września 2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem projektu.

W ramach projektu we wrześniu 2022 r. wzięto udział w wizycie studyjnej w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami niemieckimi w zakresie wdrażania dostępności w obszarach chronionych. Odwiedzono Park Narodowy Eifel oraz Park Narodowy Hainich. Uczestnikom spotkania pokazano wiele ciekawych rozwiązań zastosowanych zarówno na terenowych ścieżkach edukacyjno-rekreacyjnych jak też w obiektach wystawowych Parków. Obserwacje te mogą stać się inspiracją przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami.