Trójmiejski Park Krajobrazowy stara się o grant „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”

Data: 08-04-2022
Trójmiejski Park Krajobrazowy stara się o grant „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” grafika
aleja lipowa - początek planowanej ścieżki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
paprocie na stoku dawnego założenia ogrodowego w końcowym odcinku ścieżki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
stary kasztanowiec - jeden z planowanych przystanków na ścieżce (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

7.04.2022 r. Trójmiejski Park Krajobrazowy wystartował w naborze wniosków, organizowanym przez PFRON w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny”. W ramach przedsięwzięcia Trójmiejski Park Krajobrazowy, wspólnie z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zaplanował działania poprawiające dostępność Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podstawą przedsięwzięcia jest przygotowanie na terenie TPK dostępnej ścieżki dydaktycznej w Dolinie Zajęczej.

Projekt zainicjował też szeroko pojętą współpracę TPK z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Już dziś możemy podziękować za cenne uwagi i pomoc w budowaniu projektu wielu podmiotom:

  • Stowarzyszeniu FabLab,
  • Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Gdańsku,
  • Polskiemu Związkowi Niewidomych - Okręg Pomorski,
  • Stowarzyszeniu „Inne jest piękne”,
  • Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą, Oddział w Gdańsku,
  • PTTK w Gdańsku – Radzie ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych,
  • Szpitalowi Dziecięcemu Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
  • Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni.

Docelowo współpraca prowadzić ma do sukcesywnej poprawy dostępności Parku i rozwoju łańcucha usług w tym zakresie.

Wniosek o grant został złożony – mamy nadzieję na jego sukces!