Tworzymy dalej dobre praktyki przy pracach leśnych – owady i mięczaki

Data: 24-06-2024
Na zdjęciu fragment pnia drzewa. Na korze widoczny ślimak ostrokrawędzisty (fot. Anna Moś) grafika
Na zdjęciu fragment pnia drzewa z zagłębieniem, w którym stoi woda. Nad zagłębieniem z wodą widoczny ślimak ostrokrawędzisty (fot. Anna Moś) grafika
Na zdjęciu mężczyzna. Kuca przy drzewie. Przy drzewie osypany stożek brązowego materiału. Mężczyzna rozciera materiał w dłoniach (fot. Anna Moś) grafika
Na zdjęciu grupa osób w lesie. Stoją przy leżącym na zboczu, przewróconym drzewie (fot. Anna Moś) grafika

 

21 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne wspólne szkolenie kadr Nadleśnictwa Gdańsk, RDLP w Gdańsku oraz Służby TPK. Tym razem omawialiśmy wymagania dla owadów i mięczaków.

Warto przypomnieć, ze na terenie Parku notowane tak cenne gatunki owadów jak pachnica dębowa oraz mięczaków jak ślimak ostrokrawędzisty, które są wskaźnikami naturalności lasów.

O mięczakach opowiadała Pani Maria Urbańska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W zakresie owadów szkolenie poprowadził Pan Andrzej Oleksa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po wstępie teoretycznym zajęcia kontynuowano w lesie.

Spotkania mają służyć wypracowaniu sposobów zwiększenia wykrywalności stanowisk gatunków chronionych. Docelowo wypracowanie dobrych praktyk ma ułatwić zabezpieczenie stanowisk i siedlisk chronionych i rzadkich gatunków ekosystemów leśnych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas realizacji gospodarki leśnej.

Już drobny rekonesans ze specjalistką w przeddzień szkolenia wykazał, że ślimak ostrokrawędzisty jest całkiem licznym mieszkańcem naszych buczyn. Spotkaliśmy go na wielu drzewach, odkrywając przy tym nowe stanowiska dla Parku.

Kluczowe znaczenie dla wszystkich grup organizmów, które udało się nam już omówić, a więc ptaków, owadów i mięczaków, mają drzewa stare oraz drzewa biocenotyczne np. dziuplaste, dwupniowe, z wypróchnieniami, ze szczelinami wypełnionymi wodą tzw. dendrotelmami. Stare drzewostany z licznymi drzewami biocenotycznymi zapewniają siedliska dla wielu gatunków, stwarzając im dobre warunki do schronienia, dostępu do pokarmu, wody, rozrodu. Duże znaczenie mają też pozostawione w lesie martwe drzewa, a nawet gałęzie drzew.

Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Pomorskiego oraz WFOŚiGW w Gdańsku.