Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Data: 01-07-2022

1 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Obiekt powstał w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W otwarciu udział wzięli: Krzysztof Pałkowski – Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Jarosław Mytych – st. specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki Nadleśnictwa Elbląg, Wiesław Podsiadły – główny specjalista ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa (Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gd.), Ewa Dąbska – Wójt Gminy Stegna, Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo, a także przewodniczący Rady Gmin i Miasta, pracownicy wydziałów ochrony środowiska z poszczególnych gmin oraz Edyta Kozakiewicz – Żuławy TV. Zebranych powitali: Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Bożena Sikora oraz kierownik PKMW - Wojciech Woch wraz z pracownikami.

Projekt 'Edukacja dla przyrody" ma na celu wsparcie ochrony różnorodności biologicznej Pomorza poprzez prezentację zasobów oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych realizowaną przez edukację ekologiczną. Stworzone w dotychczasowej siedzibie Parku Centrum Edukacji Ekologicznej posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wkrótce podamy szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia obiektu.

 

 

Grafika 1: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 2: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 3: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 4: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 5: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 6: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 7: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 8: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 9: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 10: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 11: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 12: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 13: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 14: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Grafika 15: Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”