Usuwanie niecierpka gruczołowatego z użytków ekologicznych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 15-09-2023

 

Niecierpek gruczołowaty jest rośliną pochodzącą z Himalajów, skąd w XIX wieku został sprowadzony do Europy jako gatunek ozdobny. Od tego czasu gatunek ten rozprzestrzenia się, opanowując oraz większe obszary i obecnie uznawany jest w Europie za jeden z gatunków inwazyjnych, stanowiący istotne zagrożenie dla rodzimej flory.

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym populacje niecierpka gruczołowatego znajdują się między innymi na obszarze dwóch użytków ekologicznych: „Dolina Czystej Wody” i „Szuwary Jeziora Wyspowskiego”. Pracownicy Parku od kilku lat podejmują regularne działania, polegające na ręcznym wyrywaniu okazów niecierpka na terenie wymienionych użytków i obszarach do nich przylegających. W „Dolinie Czystej Wody” usuwanie niecierpka prowadzone jest od 2016 roku, a na użytku „Szuwary Jeziora Wyspowskiego” od 2018 roku.

W pracach tych niejednokrotnie brali również aktywny udział członkowie Naukowego Studenckiego Koła Botanicznego „Zioło” przy Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydaje się, że regularne działania powoli przynoszą oczekiwany efekt. W bieżącym sezonie wegetacyjnym na użytku ekologicznym „Dolina Czystej Wody” znaleziono zaledwie 15 okazów niecierpka. Dla porównania – w 2020 roku z tego samego obszaru usunięto niemal 4300 okazów. Na użytku ekologicznym „Szuwary Jeziora Wyspowskiego” i okolicznych terenach w tym roku usuniętych zostało około 350 okazów niecierpka, podczas gdy w 2020 roku było ich ponad 12400.

Działania będą kontynuowane w kolejnych latach.

na zdjęciu: kwitnące na różowo niecierpki gruczołowate (fot. Agnieszka Kowalewska)
na zdjęciu: zbliżenie kwiatostanu niecierpka gruczołowatego (fot. Agnieszka Kowalewska)
usunięte niecierpki gruczołowate (fot. Agnieszka Kowalewska)