Wędrówki tarłowe łososi atlantyckich w słupskich przepławkach

Data: 15-11-2022
 

W listopadzie 2022 roku pracownicy Parku odnotowali obecność łososi atlantyckich w obu przepławkach na węźle wodnym w Słupsku. Skanery do monitoringu wędrówek ichtiofauny nagrały wędrówki tych królewskich ryb w drodze na tarliska powyżej Słupska, co dokumentują poniższe filmy.

 

Do tej pory łososie niechętnie wpływały do przepławek. Obecnie, pomimo bardzo słabego w tym roku ciągu tarłowego troci wędrownych, obserwujemy w przepławkach obecność łososi. Prawdopodobnie jest to skutek zarybień - prowadzonych przez Zarząd Okręgu PZW w Słupsku - narybkiem łososia odcinków Słupi poniżej elektrowni wodnej w Krzyni, przede wszystkim zaś wpuszczaniem młodych ryb do ujściowego odcinka rzeki Skotawy w Skarszewie Dolnym. Łososie w skutek zjawiska homingu płyną na tarło do macierzystej rzeki, do której zostały wpuszczone jako narybek.

Oprócz tych pozytywnych informacji odnotowujemy też wiele niekorzystnych zjawisk.

Dużym problemem w odbyciu tarła jest bardzo wysoka – jak na listopad – temperatura wody, sięgająca w Słupsku 10 stopni Celsjusza. Skuteczne tarło troci i łososi wymaga temperatur wody poniżej 6 stopni. Tak wysokie temperatury wód obrazują zmiany klimatyczne jakich wszyscy – łącznie z rybami – doświadczamy.

W 2022 roku – podobnie jak w latach ubiegłych - wiele ryb jest chorych na wrzodziejącą martwicę skóry łososiowatych – tzw. UDN. Choroba powoduje masową śmiertelność, zwłaszcza dojrzałych płciowo samców. Niestety jej przyczyny pozostają dla nas nieznane.

Dodatkowym problemem w tarle troci wędrownych, w dostępnym dotychczas dla ryb dwuśrodowiskowych fragmencie dorzecza Słupi, jest odcięcie tarlisk w mniejszych dopływach tamami bobrowymi, uniemożliwiającymi trociom dotarcie do funkcjonujących do tej pory miejsc ich rozrodu. Problem ten dotyczy takich rzek jak: Kamieniec, Glaźna, Żelkowa Struga, Kamienna.

Nakładając na ten niekorzystny obraz wszechobecne kłusownictwo i brak przepławek przy kluczowych barierach hydrotechnicznych przyszłość tych królewskich ryb jest niestety zagrożona.

Samiec Lososia atlantyckiego fo. E. Ahmad