Wrażenia po warsztatch o mszakach

Data: 24-02-2023

Czy da się zaciekawić uczniów światem mszaków?

Mszaki wydają się być dosyć niszowym zagadnieniem dla raczkujących w świecie nauk przyrodniczych :) Niemniej jednak gdy ma się to „coś” czyli pasję i zapał to idzie już z górki.

Prowadzący czyli Dawid - student trzeciego roku Ochrony Zasobów Przyrodniczych bardzo szybko przekonał nas, że świetnie poradzi sobie z grupą uczniów, zaraz po tym jak poradził sobie z ekipą pracowników CIEE i TPK (wierzcie, nie jest łatwo edukować edukatorów). Uczniowie podczas warsztatów mieli okazję nie tylko wysłuchać podstawowych informacji, ale i przeprowadzić własne eksperymenty. Po tych zajęciach wiedzą już kim jest briolog, jak korzystać z mikroskopu czy binokularu i jak wykonać przekrój poprzeczny liścia. Dzięki stworzonej przez Dawida makiecie, mogli przyjrzeć się z bliska ok. 26 różnym gatunkom mszaków będących reprezentantami 6 siedlisk często spotykanych przez nas podczas spacerów.

Mamy nadzieję, że teraz każdy uczestnik zajęć nie ma wątpliwości, że mszaki to małe skarby natury.

Żywa makieta przedstawiająca lokalne gatunki mszaków wraz z odpowiadającymi im siedliskami (fot. AB)
Izolowanie pojedynczego liścia z osobnika (fot.AB)
Obserwacja listków Płonnika pospolitego (Polytrichum commune) pod mikroskopem stereoskopowym (fot. AB).
Wyjaśnienie funkcji mszaków na podstawie mechanizmów magazynowania wody (fot. JK)
Praca laboratoryjna z materiałem roślinnym (fot. JK)
Fragmenty komórek w przekroju poprzecznym liścia Płonnika pospolitego (Polytrichum commune, Polytrichaceae) przygotowane przed uczestnika (fot. JK)
Nauka obsługi sprzętu laboratoryjnego (fot. JK)
Osobnik żeński Merzyka groblowego (Mnium hornum) pod mikroskopem (fot. JK)
Wykonywanie przekroju poprzecznego liścia przez uczestnika warsztatów (fot. AB)