XX Sympozjum Odonatologiczne (Ważki)

Data: 04-06-2024

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 r. w Schodnie odbywało się XX Sympozium Odonatologiczne gdzie motywem przewodnim były „Ważki (Odonata) Borów Tucholskich”.

W Zielonej szkole w Schodnie odbyła się cześć naukowa, natomiast część terenowa na obszarze  Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na zróżnicowanych siedliskach: torfowiskach, jeziorach, wodach płynących, stwarzając możliwość obserwacji wielu gatunków.

Z przeprowadzonych wizji terenowych powstanie szczegółowy raport.

Pracownicy Parku wzięli czynny udział w wydarzeniu.  Poniżej fotorelacja. 

Widok na salę w Schodnie podczas prezentacji o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, fot. M.Orlikowski
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium poszukujący okazów ważek fot. M. Orlikowski
Uczestnicy w drodze do miejsca obserwacji, for. M.Greinke
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium poszukujący okazów ważek na użytku ekologicznym fot. M.Greinke
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium poszukujący okazów ważek fot. M. Greinke
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium poszukujący okazów ważek fot. M. Greinke
Ważka Szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii) na gałąsce, fot. M.Orlikowski
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium stojący w rzece fot. M. Orlikowski
Zajęcia terenowe, uczestnicy sympozium poszukujący okazów ważek idąc rzeką,  fot. M. Orlikowski
Grupowe zdjęcie uczeników sympozium przy użytku ekologicznym Żabińskich Błoto fot. Paweł Buczyński
Ważka Nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum), samiec i samica, fot.  Paweł Buczyński
Ważka przy zbiorniku wodnym Zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis),  fot.  Paweł Buczyński