Zakończył się monitoring węgorzy wstępujących

Data: 15-09-2022

W połowie września 2022 roku zakończyliśmy badania monitoringowe węgorzy wstępujących przy elektrowni wodnej na Wyspie Słupskiej w Słupsku. Do pułapki funkcjonującej tu od 26 maja złowiło się w sumie 1238 węgorzyków, które po ich policzeniu i zmierzeniu wypuszczano do Słupi powyżej w/w bariery hydrotechnicznej. Węgorze te mogą wędrować w górę biegu Słupi do elektrowni wodnej w Krzyni, która obecnie - wobec braku przepławki - stanowi kres ich wędrówek, wpływają też do uchodzących do rzeki poniżej Krzyni dopływów. Ryby te będą w rzekach przebywały od kilku do kilkunastu lat. Gdy urosną i dojrzeją, rozpoczną wędrówkę tarłową do Bałtyku, Morza Północnego i przez Atlantyk do Morza Sargassowego, gdzie po tarle zginą. Szczyt migracji samic (tylko one płyną w górę rzek, samce pozostają w pobliżu ujść rzecznych w morzu) przypadł na miesiąc czerwiec, wtedy to pobito dotychczasowy rekord odnotowując w ciągu 2 dni 426 węgorzy. Uzyskane dane przekażemy do Zakładu Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Rynna węgorzowa fot. A. Kasprzak
Odłowiony węgorzyk fot. A. Kasprzak