I Konkurs Ekologiczny pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu”

Data: 13-06-2011
I Konkurs Ekologiczny  pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu” grafika
I Konkurs Ekologiczny  pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu” grafika
I Konkurs Ekologiczny  pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu” grafika
I Konkurs Ekologiczny  pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu” grafika
I Konkurs Ekologiczny  pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu” grafika

    W dniu 06 czerwca 2011r. w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” odbył się finał I Konkursu Ekologicznego pn. „Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przyrodnicze dziedzictwo regionu”, w którym uczestniczyli uczniowie słupskich gimnazjów.

    Organizatorem i głównym sponsorem tego konkursu był Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

    Konkurs rozpoczął się w styczniu 2011r. i przebiegał w V etapach: kluczowymi ,było spotkanie na prelekcji w sali edukacyjnej parku oraz warsztaty terenowe na ścieżce edukacyjnej w Gałąźni Małej. Do finału konkursu przystąpiły wyłonione w wyniku wcześniejszej klasyfikacji pięcioosobowe zespoły.

Na finale konkursu reprezentacje szkół przedstawiały przygotowane prezentacje multimedialne oraz uczestniczyły w quizie przyrodniczym.

Zmagania gimnazjalistów oceniało jury w składzie:

1.    Kierownik Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – Marcin Miller,

2.    Pracownik Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – Elwira Ahmad,

3.    Doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – Ryszarda Giecewicz,

4.    Doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – Dariusz Bownik,

5.    Konsultant Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego – Mirosława Mikołajczak.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęło Gimnazjum nr 3, II miejsce Gimnazjum nr 4 i III miejsce Gimnazjum nr 6. Pozostałe gimnazja uzyskały wyróżnienia. Podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież do konkursu - p. Mirosławie Daniszewskiej, p. Hannie Sawickiej, p. Joannie Młynarkiewicz, p. Joannie Sikorskiej, p. Wioletcie Głogowskiej, p. Grażynie Lisieckiej.

    Pracownicy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego opracowują zbiorową płytę z prezentacjami poszczególnych zespołów. Płyta ta trafi do szkół gimnazjalnych we wrześniu, tam na godzinach wychowawczych pozostali uczniowie zapoznają się z pracą swoich koleżanek i kolegów.

    Główne cele i założenia konkursu zostały osiągnięte. Młodzież poznała piękne miejsca regionu, wzbogaciła swoją wiedzę przyrodniczą oraz doskonaliła pracę metodą projektu.

    Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy i zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Ekologicznego w roku następnym.