Idą trocie

Data: 17-11-2010

Jak co roku na listopad przypada szczyt wędrówek tarłowych łososi atlantyckich i troci wędrownych. Te szlachetne gatunki ryb odbywają rozród w czystych, wartko płynących odcinkach rzek na kamienisto-żwirowym dnie.

W dostępnej dla ryb części dorzecza Słupi najważniejsze tarliska zlokalizowane są w rzekach: Skotawie, Kamiennej, Żelkowej Strudze, Kwaczej, Glaźnej oraz w samej Słupi. Ryby, aby się tam dostać muszą pokonać przeszkody na węźle wodnym w Słupsku. Funkcjonujące tu skanery do liczenia ryb, zamontowane w obu słupskich przepławkach umożliwiają ocenę ilości ryb wędrujących na tarliska powyżej Słupska. Skanery notują m. in. dokładną datę migracji danej ryby, jej wielkość, kierunek płynięcia oraz nagrywają krótkie filmy obrazujące wędrującą rybę. Pozwala to na dokładną ocenę gatunku ryby pokonującej przepławkę, stwierdzenie czy ryba pochodzi z naturalnego tarła czy z zarybień. Do drugiego listopada w górę miasta przepłynęło ponad 2000 ryb. W bieżącym roku ryby są zdrowe, nie zakażone chorobą zwaną wrzodzienicą. Jak co roku w dorzeczu Słupi w miesiącach październik-grudzień organizowana jest akcja antykłusownicza. Największe tarlisko powyżej Słupska – ujście rzeki Skotawy jest pilnowane przez wolontariuszy przez całą dobę.