II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”

Data: 29-09-2017

W dniach od 19.09.2017 do 21.09.2017 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów. Uczestnicy szkolenia byli zakwaterowani w placówkach edukacyjnych PZPK: Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku i Zielonej Szkole w Schodnie. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele 19 parków krajobrazowych z całej Polski. Szkolenie zakończyło się wystawą grzybów na Rynku Miasta w Kościerzynie, podczas której można było zobaczyć 110 gatunków grzybów, zebranych przez uczestników szkolenia. Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwszy dzień spędziliśmy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Po przywitaniu gości przez Zastępcę Dyrektora PZPK Barbarę Utracką-Minko i Andrzeja Penka Kierownika WPK odbyły się wykłady. Udało nam się zaprosić do współpracy dwóch wybitnych specjalistów: prof. Wiesława Fałtynowicza – lichenologa (porosty Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego) i dr Grzegorza Fiedorowicza – mykologa (grzyby Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego). Podczas wykładów podkreślano rolę grzybów w przyrodzie i ich ogromną różnorodność form. Zaproszeni specjaliści byli wspierani przez pracowników PZPK Agnieszkę Kowalewską (lichenolog z TPK) i Sebastiana Nowakowskiego (botanik i mykolog z PKMW). Po części teoretycznej wyruszyliśmy w teren, gdzie uczyliśmy się pod okiem specjalistów oznaczać napotkane gatunki i zbieraliśmy okazy na wystawę. Nie zabrakło również różnych ciekawostek i informacji o tym jak bezpiecznie przyrządzać grzyby do konsumpcji. Podkreślano też fakt, iż podczas zbioru nie powinno się ucinać trzonu grzyba i pozostawiać jego resztek w ziemi, prawidłowo powinno się wykręcić go z podłoża, a powstały otwór delikatnie zasypać ściółką. Pierwszy dzień szkolenia zakończyliśmy warsztatami z papier-mâché, podczas których powstawały „grzybowe” dzieła sztuki .

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy wzięli udział w grze zorganizowanej na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Od samego początku startującym grupom towarzyszył duch rywalizacji, czego dowodem były rozentuzjazmowane debaty nad rozwiązywaniem poszczególnych zadań i gorączkowe próby rozszyfrowania zagadek. Ów duch rywalizacji nie był jedynym, z jakim mieli do czynienia gracze. Na swojej drodze po laur zwycięzcy spotkali złe duchy kaszubskich lasów, co jeszcze bardziej zwiększyło ich starania w obawie, że te dwie złośliwe istoty nie darują im niewiedzy. Pomimo arcytrudnych zadań i wszelkich innych zasadzek, wszystkim grupom udało się osiągnąć metę, która znajdowała się przy OEE. Choć nie wszyscy mogli cieszyć się mianem zwycięzców, to każdemu uczestnikowi należą się wielkie brawa za wiedzę i ogromne zaangażowanie. Po południu odwiedziliśmy najstarsze na ziemiach polskich muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich i Wieżę Widokową przy Zespole Jezior Wdzydzkich.

Zwieńczeniem szkolenia była wystawa grzybów na Rynku Miasta w Kościerzynie, którą zorganizowaliśmy z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w trzecim dniu Szkolenia. Nasi specjaliści poświęcili większość drugiego dnia Szkolenia na identyfikację okazów i opatrzenie ich etykietami. Na wystawie udało się zgromadzić aż 110 gatunków grzybów. Wystawę odwiedziły liczne grupy dzieci i młodzieży oraz osoby dorosłe z Kościerzyny i jej okolic. Odwiedzający uczyli się odróżniania grzybów jadalnych od trujących, poznali skutki zatrucia grzybami. Była również okazja do zweryfikowania wielu obiegowych opinii o grzybach. Uświadamiano fakt, iż nie wszystkie muchomory są trujące, a wiele grzybów potocznie uznawanych za niejadalne to smaczne, przydatne kulinarnie gatunki.

 

Grafika 1: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 2: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 3: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 4: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 5: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 6: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 7: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 8: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 9: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 10: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 11: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 12: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 13: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 14: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 15: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 16: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 17: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 18: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 19: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 20: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 21: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 22: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 23: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 24: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 25: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 26: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 27: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 28: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 29: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 30: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 31: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”
Grafika 32: II Ogólnopolskie Szkolenie Edukatorów „ED-EK na grzybach”