Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok

Data: 22-12-2010
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Kolejne wydawnictwo Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” - kalendarz na 2011 rok grafika
Wzorem lat ubiegłych w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” wydany został kalendarz ścienny. Stanowi on formę promocji walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku. Tym razem stał się on swoistego rodzaju podsumowaniem działań pracowników Parku w zakresie rewitalizacji i odbudowy zadrzewień śródpolnych w żuławskiej części otuliny Parku.

To właśnie tam coraz częściej można spotkać sympatycznych mieszkańców żuławskich pól i łąk – sarny i zające, które przedstawione zostały na kartach kalendarza w różnych porach roku .

W kalendarzu znalazły się również daty, związane z ważnymi wydarzeniami w historii naszego Parku oraz ważniejsze święta ekologiczne.