Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego

Data: 23-06-2016

      Dnia 21.06.2016 r., w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja zamykająca projekt pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele partnerów projektu - Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Nadleśnictw, środowisk naukowych wraz ze studentami, WFOŚ w Gdańsku i Urzędu Marszałkowskiego.

     Podczas spotkania zaprezentowano założenia projektu, przedstawiono uzyskane wyniki badań oraz wnioski, które się nasuwają. Prof. US, dr hab. Przemysław Śmietana w pierwszym wystąpieniu opowiedział o stanie populacji raka szlachetnego na Pomorzu w świetle wyników projektu. W kolejnym wygłosił wykład pt. ,,Restytucja gatunku jako podstawa ochrony czynnej raka szlachetnego, stan  obecny i kierunki kontynuacji”. Niewątpliwie jest to gatunek na skraju zagłady, który bez pomocy człowieka, w przeciągu dekady, może całkowicie zniknąć z naszych wód. Badania genetyczne omówił dr inż. Sławomir Keszka z ZUT w Szczecinie. Stanowiły one podstawę podjętych działań restytucyjnych. Prelegent wskazywał na znaczne zróżnicowanie genetyczne populacji raków jezior wytypowanych jako rezerwuar materiału zaraczeniowego oraz wielokrotnie podkreślał nieprzeciętną wartość jeziora Granicznego - zbiornika z największą populacją raka szlachetnego na Pomorzu, przy tym zagrożonego z uwagi na zabudowę zlewni. Żadne z działań ochronnych nie osiągnie pełnego efektu, gdy  nie dotrze się do ludzi mających wpływ na to, czego dotyczy. O ogromnej wadze  promocji i edukacji w ,,raczym” przedsięwzięciu przypomniał Marcin Miller – kierownik Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, posługując się prezentacją z wydanego pakietu pt. ,,Rak szlachetny – poznaj by ocalić”. Nie lada atrakcją i trafnym uzupełnieniem referatów były migawki filmowe z realizacji projektu, które wyświetlał i komentował mgr inż. Marek Budniak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Na sam koniec prof. US, dr hab. Przemysław Śmietana zaprezentował książkę „Pomorski zwrotnik raka”.

     Konferencja uwidoczniła ogrom wkładu pracy oraz zaangażowanie bardzo wielu ludzi, którzy w różny sposób, na różnych płaszczyznach walczyli o to samo – o powrót raka szlachetnego do wód Pomorza! Wszystkim tym osobom dziękujemy i żywimy nadzieję, że koniec tego projektu da początek nowym, ważnym działaniom ratującym tego SZLACHETNEGO SKORUPIAKA!

Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-214 w ramach programu PLO2 ,,Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

 

Grafika 1: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego
Grafika 2: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego
Grafika 3: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego
Grafika 4: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego
Grafika 5: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego
Grafika 6: Konferencja zamykająca projekt poświęcony ochronie raka szlachetnego