Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011

Data: 13-06-2011
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika
Konkurs przyrodniczy EKOLANDIA 2011 grafika

W dniu 2 czerwca 2011 r. zakończyła się XI edycja gminnego konkursu ekologicznego EKOLANDIA 2011. Organizatorami konkursu były: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kobylnica oraz Park Krajobrazowy „ Dolina Słupi”.

Konkurs odbył się pod hasłem „ Ssaki w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV-VI z terenu gminy Kobylnica. Każda ze szkół wystawiła trzyosobową drużynę.

Celami konkursu były:

•    wzbudzenie zainteresowania chronionymi gatunkami ssaków;

•    poznanie objętych ochroną ssaków z najbliższej okolicy;

•    budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;

•    poszerzenie wiedzy uczniów na temat ssaków;

•    uwrażliwienie młodych ludzi na problemy związane z zagrożeniami naturalnego środowiska.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Na początku każda z drużyn w formie prezentacji przedstawiła charakterystykę wybranego ssaka, żyjącego na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 15 pytań. Po zakończeniu części pisemnej dzieci wysłuchały prelekcji przygotowanej przez pracowników Parku pt. Nietoperze w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi”. Komisja konkursowa oceniła przedstawione prezentacje oraz sprawdziła wyniki testów.

Klasyfikacja wg szkół:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy;

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Słonowicach;

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Sycewicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe i nagrody w postaci sprzętu turystycznego. Następna edycja konkursu odbędzie się za rok.