Nowe domy dla puszczyków

Data: 25-10-2010
Nowe domy dla puszczyków grafika
Nowe domy dla puszczyków grafika
Nowe domy dla puszczyków grafika
Nowe domy dla puszczyków grafika

Puszczyk należy do najliczniejszych i najczęściej spotykanych sów Europy.

Jest to duża sowa, związana z siedliskiem lasów liściastych i mieszanych, zadrzewieniami śródpolnymi. Spotykana jest również w parkach, także miejskich.

Gatunek osiadły, gnieździ się w niewyścielonych dziuplach lub w szczelinach skalnych, rzadko w opuszczonych gniazdach innych ptaków. Pokarmem puszczyka są głównie drobne ssaki (gryzonie, ryjówki), płazy, ptaki do wielkości sójki, rzadziej owady. Ptaki te występują na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. Niestety z uwagi na młody wiek drzewostanu, w którym brak jest starych drzew dziuplastych puszczyki nie mają dogodnych warunków do rozrodu. Jak się okazuje, problemy tych pięknych ptaków przyciągają uwagę młodego pokolenia. W ubiegłym tygodniu pracownicy Parku wspólnie z inicjatorem pomysłu, Tadeuszem Baranieckim z Kętrzyna, uczniem gimnazjum, na wybranych drzewach rozwieszali przygotowane przez niego budki. Mamy nadzieję, że wkrótce zostaną one zasiedlone.