Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wielki finał

Data: 14-01-2011
Uczestnicy konkursu w trakcie rozwiązywania testu w sali edukacyjnej Zaborskiego PK w Charzykowach. grafika
Rozpoznawanie roślin chronionych.    grafika
Rozpoznawanie roślin chronionych.    grafika
 Uczestnicy konkursy przed siedzibą Zaborskiego PK.  grafika

W czwartek 13 stycznia w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbył się finał parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Wzięli w nim udział zwycięzcy etapu gminnego z gimnazjów: w Brusach, Nowej Cerkwi, Konarzynach i nr 1 w Chojnicach. Konkurs rozpoczął się 21 października od etapu szkolnego, w którym wzięło udział 338 uczestników z 12 gimnazjów z gmin "parkowych". Celem rywalizacji było wyłonienie reprezentacji Zaborskiego PK na etap wojewódzki konkursu. Finaliści rozwiązywali test z zakresu biologii i geografii oraz wiadomości o parkach krajobrazowych województwa pomorskiego. Dodatkowo musieli wykazać się umiejętnością czytania mapy oraz rozpoznawania roślin chronionych, pospolitych i zwierząt chronionych.

Pierwsze miejsce zdobył zespół z Gimnazjum w Brusach w składzie: Magdalena Majer, Monika Jakubek, Dominika Kiedrowicz, Paulina Kierszk (461 pkt). Uczniów do konkursu przygotowały Panie Jolanta Pozorska-Cuppa i Beata Lubińska. 

Drugie miejsce zajęło Gminazjum nr 1 w Chojnicach w składzie: Aleksanda Laska, Tomasz Niesłuchowski, Sandra Kloskowska, Oliwia Trapp (356,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowały Panie Jolanta Krzyżewska i Lidia Chamier-Ciemińska. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Nowej Cerkwi w składzie: Karol Nowak, Monika Chojnacka, Julia Karpińska, Wioleta Theil (309,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowała Pani Elżbieta Pałaszyńska. Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum w Konarzynach w składzie: Agata Paluszkiewicz, Aneta Szulc, Magdalena Jażdżewska, Aleksandra Czapiewska (245,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowały Panie Elżbieta Blank i Elżbieta Burczyk. Każdy czteroosobowy zespół mógł łącznie zdobyć 600 punktów. Indywidualnie największą ilość punktów zdobyła, podobnie jak na etapie gminnym, Magdalena Majer z Brus (136 pkt. na 150 możliwych do zdobycia we wszystkich konkurencjach).


Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Gimnazjum w Brusach będzie reprezetowało Zaborski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim, który odbędzie się w marcu na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Organizacja konkursu została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.