Ptakoliczenie

Data: 09-02-2011
Ptakoliczenie grafika
30 stycznia Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizowało w skali kraju imprezę pod nazwą „Zimowe Ptakoliczenie”. W jej ramach odbywają się ornitologiczne wycieczki terenowe, podczas których uczestnikom wycieczek przybliżany jest świat ptaków zimujących w naszym kraju. Ptakiem – symbolem tegorocznej edycji imprezy była jemiołuszka.
    W organizacje imprezy na terenie Trójmiasta włączył się również Trójmiejski Park Krajobrazowy, który od zeszłego roku współpracuje z Trójmiejską Grupą Lokalną OTOP. Comiesięczne spotkania członków i sympatyków Grupy odbywają się właśnie w siedzibie Parku. Osoby zainteresowane biorą również udział w pracach terenowych (inwentaryzacjach) prowadzonych przez pracowników TPK.
    W sobotę 30 stycznia pracownik Parku – Dariusz Podbereski współpracujący z Radiem Gdańsk przeprowadził na żywo audycję radiową poświęconą „Zimowemu Ptakoliczeniu”. W czasie audycji przeprowadzono wywiad z liderem Grupy – kolegą Antkiem Marczewskim i zachęcano słuchaczy do wzięcia udziału w wycieczce do Parku imienia A. Mickiewicza w Oliwie. Po podsumowaniu imprezy okazało się, że wycieczka ta byłą druga co do liczby uczestników otwartą wycieczką prowadzoną w kraju w ramach Ptakoliczenia - uczestniczyło w niej przeszło 20 osób.