Czynna ochrona flory w Dolinie Radości

Data: 02-11-2021
wielosił błękitny (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
w trackie prac (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
to już ostatnia część łąki do skoszenia (fot. A. Moś) grafika
fragment łąki po skoszeniu (fot. Anna Moś) grafika

 

W październiku br. pracownicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili zabiegi ochrony czynnej na obszarze wilgotnej łąki w Dolinie Radości (leśnictwo Matemblewo). Działaniami objęto powierzchnię około 0,4 ha, w obrębie której znajdują się stanowiska dwóch ściśle chronionych gatunków roślin, wielosiłu błękitnego Polemonium caeruleum i pełnika europejskiego Trollius europaeus. Obydwa gatunki należą do najbardziej wartościowych elementów flory TPK a łąka w Dolinie Radości jest jedynym znanym miejscem występowania tych gatunków na terenie Parku.

W trakcie badań prowadzonych w ostatnich latach w związku z opracowywanym planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono, że jednym z istotnych zagrożeń dla wymienionych wyżej gatunków roślin jest nadmierny rozwój wysokich bylin, zwłaszcza wiązówki błotnej Filipendula ulmaria i tym samym zmiany sukcesyjne z roślinności łąkowej w ziołoroślową. W celu przeciwdziałania zagrożeniom autorzy operatów ochrony ekosystemów nieleśnych oraz ochrony gatunków zalecili podjęcie aktywnych działań ochronnych, polegających na ręcznym koszeniu fitocenozy ziołoroślowej. W związku z powyższym w bieżącym roku pracownicy TPK przeprowadzili koszenie na wskazanym fragmencie łąki. W kolejnych latach planuje się kontynuację podjętych działań.