Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

 

Troć jeziorowa to perełka Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Czynna ochrona mająca utrzymać bądź poprawić warunki siedliskowe (życia) to ważne zadania specjalistów Parku. Zachowanie zadrzewień nad rzeką Wdą jest jednym z podstawowych działań ochronnych miejsc rozrodu endemicznej troci wdzydzkiej – ujętej w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – gatunek zagrożony wyginięciem. 

Dla zacienienia i obniżenia temperatury wody w rzece Wda dokonuje się sukcesywnie nasadzeń drzew z gatunku olsza czarna. Drzewka opalikowano oraz zabezpieczono osłonkami przed zgryzaniem głównie przez bobry.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

fot. Dawid Słomiński
fot. Dariusz Skwierawski
Grafika 3: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Igor Cybulski
Grafika 5: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Grzegorz Rulewski
Grafika 7: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Lena Skwierawska
Grafika 9: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Mikołaj Szamocki
Grafika 11: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Nina Tuszkiewicz
Grafika 13: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
fot. Patryk Lorbiecki