Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

Idea tworzenia parków krajobrazowych w Polsce zrodziła się na przełomie lat 40/50-tych XX w. Zgodnie z pierwotną koncepcją, parki krajobrazowe służyć miały pielęgnowaniu estetyki krajobrazu, a jedną z ich głównych funkcji miała być turystyka, w tym o charakterze masowym.  W  latach 70-tych zaczął przeważać pogląd, że w parkach krajobrazowych ochronie powinna podlegać całość środowiska przyrodniczego, a turystyka powinna zostać ograniczona do form niekolidujących z ochroną przyrody. Obecnie na terenie Polski funkcjonują 122  Parki. Zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ważną rolą Parków Krajobrazowych jest prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej, a jednym  z narzędzi umożlwiających realizację tego zadania są konkursy z wiedzy ekologicznej. 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany jest od XVII lat. Od dwóch lat w zmaganiach konkursowych uczestniczą również gimnazjaliści z gmin położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i jego otuliny. Konkurs ma na celu pogłębienie wiadomości w tym temacie, ale przede wszystkim poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, motywowanie uczniów do działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska poczynając od inicjatyw w najbliższym otoczeniu. Do ważnych celów należy także wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. Ważnym atutem konkursu jest również integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

Jak co roku poszczególne komórki PZPK zajmą się realizacją etapów I-III.  W bieżącej edycji 2017/2018 na pracownikach Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” spoczywa dodatkowo koordynacja poszczególnych etapów na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie naszego Parku do pierwszego etapu przystąpiło blisko 30 uczniów z klas gimnazjalnych z Krynicy Morskiej, Mikoszewa, Stegny, Sztutowa oraz Tujska.  W drugim etapie tzw. gminnym spotkały się zwycięskie czwórki ze szkół z Gminy Stegna. Ostatecznie drużyna z Mikoszewa pokonała Tujsk i spotkała się w III etapie z uczniami ze Sztutowa i Krynicy Morskiej. Do IV etapu wojewódzkiego przeszła drużyna z Mikoszewa, która będzie walczyć o miejsce w finale ogólnopolskim z drużynami pozostałych parków woj. pomorskiego: Dolina Słupi, Nadmorskiego, Kaszubskiego, Wdzydzkiego, Zaborskiego. Finał już 23 marca, zatem przed naszymi uczestniczkami kilka tygodni wytężonej pracy.

Konkurs jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki czemu uczestnicy III  otrzymali drobne nagrody.