Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

W tegorocznym sezonie lęgowym w północnym kompleksie Parku (i w jego bezpośrednim sąsiedztwie) wykonywana jest inwentaryzacja populacji lęgowej pliszki górskiej (Motacilla cinerea).

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie oraz potoki o podobnym charakterze zlokalizowane na nizinach – o bardzo wartkim nurcie, dobrze natlenione oraz często o stosunkowo dużym spadku wód. Pliszki górskie zakładają gniazda zarówno w szczelinach skalnych, jak i we wnękach ścian budynków imitujących naturalne miejsca lęgowe, tak więc często stwierdza się ich gniazdowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy hydrotechnicznej. Swoje gniazda ptaki mogą zbudować również pod mostami oraz między korzeniami nadrzecznych drzew.

Poprzednia inwentaryzacja tego gatunku w północnym kompleksie TPK została przeprowadzona w 2012 roku. Liczebność populacji lęgowej oszacowano wówczas na 8 par, których gniazdowanie określono na prawdopodobne lub pewne (kategoria B i C według Polskiego Atlasu Ornitologicznego).

W tegorocznych pracach terenowych zastosowano tą samą metodykę, którą przyjęto w 2012 roku, tak, aby wyniki inwentaryzacji były ze sobą porównywalne. Zebrane do tej pory wyniki (połowa maja) pozwalają wstępnie oszacować liczebność gatunku na 10 – 12 par lęgowych. Cieszy fakt, że gniazdowanie dwóch par stwierdzono w budkach lęgowych rozwieszonych w celu zwiększenie liczebności pliszek górskich na obszarze Parku po przeprowadzej w 2012 roku inwentaryzacji.

Prace terenowe nadal trwają – pliszki górskie należą do gatunków, które odbywają regularnie dwa lęgi w sezonie, tak więc kontrole będą prowadzone aż do czerwca, tak aby dokładnie rozpoznać liczebność populacji i wykryć potencjalnie przeoczone w pierwszej części sezonu stanowiska tych ptaków.

Wykonanie inwentaryzacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu blisko współpracujących z Parkiem członków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Serdecznie dziękujemy!