Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

XIX edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” rok szkolny 2019-2020
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

 

Zakończono kolejną inwentaryzację pliszek górskich (Motacilla cinerea) gniazdujących w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (tzw. Lasy Oliwskie). Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu członków i sympatyków Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pliszka górska należy do gatunków zamieszkujących wartkie potoki górskie. Gniazduje również nad potokami nizinnymi o charakterze górskim, to znaczy ciekami o dużym spadku wód oraz stopniu ich natlenienia. Gniazda zakłada zarówno w szczelinach skalnych (populacje górskie i podgórskie), jak i we wnękach budynków imitujących ich naturalne miejsca lęgowe; ich gniazdowanie związane jest często z zabudową hydrotechniczną oraz drogową przecinającą potoki i rzeki (mosty). Zdarza się również, że gniazdo tego gatunku znajduje się w znacznej odległości od najbliższego strumienia.

Poprzednia inwentaryzacja pliszek górskich na obszarze Lasów Oliwskich miała miejsce w 2016 roku. W trakcie tegorocznych prac inwentaryzacyjnych zastosowano identyczną metodykę (jak w 2016 r.) oraz skontrolowano, podobnie jak poprzednio, dziesięć potoków (wraz z dopływami) położonych w granicach południowego kompleksu Parku i jego sąsiedztwa.

W trakcie prac terenowych zanotowano 12-13 par pliszek górskich: 8-9 par gniazdowało w granicach południowego kompleksu Parku, 4 pary w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Parku. Podczas opracowywania wyników prac terenowych uwzględniono wyłącznie stwierdzenia pliszek w kategoriach lęgowości: gniazdowanie prawdopodobne lub pewne (według  Wilk T. 2016. Kryteria lęgowości ptaków - materiały pomocnicze. OTOP, Marki).

Najwięcej terytoriów stwierdzono wzdłuż Potoku Oliwskiego (aż 5), dwa terytoria zarejestrowano na obszarze Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, 1-2 terytoriów na Swelini. Nie zanotowano gniazdowania pliszek górskich na potokach: Jasień (dopływ Strzyży), Zajączkowskim, bezimiennym (przy Szpitalu Dziecięcym „Polanki”), Karlikowskim oraz Źródle Marii (w granicach południowego kompleksu TPK).

Podczas inwentaryzacji w 2016 roku zanotowano łącznie 12 par pliszek górskich, w tym 7  w granicach Parku, a więc liczebność populacji tego gatunku w Lasach Oliwskich wydaje się stabilna. Warto również wspomnieć, że w ramach ochrony czynnej tego gatunku pracownicy Parku wywiesili specjalne budki lęgowe dla pliszek, które są chętnie przez nie wykorzystywane.