KONSULTACJE SPOŁECZNE

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym trwają prace związane z przygotowaniem projektu planu ochrony Parku, którego wykonawcą jest Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a zakończą się we wrześniu 2021 roku opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Jednym z elementów prac nad planami ochrony są konsultacje społeczne, które do niedawna odbywaliśmy z Państwem osobiście. Niestety sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność „przeniesienia” warsztatów konsultacyjnych do sieci. Dzisiaj umieszczamy materiały jakie zamierzaliśmy przedstawić Państwu na II warsztatach z prośbą o zapoznanie się z nimi.

Prezentacje znajdą Państwo pod linkiem:

http://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/konsultacje-2/

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty mogą składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Gdańsk ul. Polanki 51, w formie pisemnej tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:

tpk.planochrony@pomorskieparki.pl

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia prac nad projektem planu ochrony na załączonym formularzu .

formularz_uwag_i_wniosków_plan_ochrony_TPK

Z uwagi na problemy techniczne prezentacje dotyczące waloryzacji krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego zostaną umieszczone na stronie internetowej do 13 listopada 2020 roku.