Kontrola oznakowania pomników przyrody w TPK

PP 532 - złamany pień sosny zwyczajnej (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
PP 484 - korona objętej ochroną sosny wejmutki (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
PP 966 - sosna zwyczajna (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
PP 458 - grab pospolity (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W trakcie ostatnich prac terenowych powadzonych przez pracowników Parku na terenie leśnictwa Sopot skontrolowano oznakowanie 26 pomników przyrody zlokalizowanych na obszarze tego leśnictwa.

Wśród obiektów objętych tą formą ochrony jest 19 pojedynczych drzew, 3 grupy po 2 drzewa (PP nr 465 – dwa modrzewie europejskie, PP nr 1988 – dwa dęby szypułkowe, PP nr 1989 – modrzew europejski i daglezja zielona), aleja 15-stu daglezji zielonych (PP nr 437), stanowisko bluszczu zwyczajnego na dębie (PP nr 926), kępa żywotników olbrzymich (PP nr 1053) oraz dwa głazy narzutowe (PP nr 1075).

Dwa drzewa ulegają obecnie rozkładowi naturalnemu zalegając na dnie lasu (PP930 – świerk pospolity oraz PP 1990 – sosna zwyczajna). Podlegają one wciąż ochronie prawnej jako pomniki przyrody pełniąc, jak każde rozkładające się drewno, niezwykle istotną rolę w ekosystemie leśnym.

Złamana i martwa sosna zwyczajna znajdująca się na obszarze rezerwatu „Zajęcze Wzgórze” (PP nr 532) podlega nadal ochronie prawnej, będąc miejscem masowego żerowania ksylofagów (czyli organizmów żywiących się drewnem), dzięciołów, kowalików i pełzaczy oraz generując potencjalne miejsca na budowę ptasich gniazd np. w jednej z obszernych szczelin tej sosny swoje gniazdo zlokalizował kos.

Tabliczki urzędowe znajdują się na wszystkich pomnikach przyrody z wyjątkiem powierzchniowego pomnika przyrody - kępy żywotników olbrzymich (PP nr 1053), która zostanie oznakowana w najbliższym czasie.

Na obszarze TPK znajduje się 171 pomników przyrody, z tego 104 to pomniki przyrody ożywionej, 2 - to pomniki chroniące drzewa na głazach oraz 65 to głazy lub grupy głazów (stan na 15 stycznia 2021 roku). Do Rady Miasta Gdańska oraz Gdyni zostały skierowane wnioski o objęcie ochroną prawną kolejnych trzech drzew o wymiarach pomnikowych.