Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy
W tegorocznym Letnim Obozie Naukowym realizowanym jak co roku w Błękitnej Szkole we Władysławowie (10-28 lipca) uczestniczyli studenci z Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” oraz pierwszy raz w tym roku, studenci z Koła Naukowego „Konfuzor”. W czasie obozu zostały zrealizowane interdyscyplinarne projekty naukowe, które dotyczyły badania jakości wód rzecznych występujących na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Pierwsze dni pobytu w Błękitnej Szkole przeznaczono na pobór próbek wody z rzek: Błądzikowski Potok, Bychowska Struga, Czarna Wda, Gizdepka, Karwianka, Piaśnica, Płutnica, Reda; oraz kanałów w Rezerwacie przyrody Beka, Pucku i Władysławowie. Punkty poboru wody zostały ustalone w charakterystycznych bądź istotnych miejscach (ujścia rzek, dopływy, rozwidlenia). W miejscach poboru próbek wody dokonano bezpośredniego pomiaru jej właściwości fizykochemicznych (pH, przewodność, zawartość rozpuszczonego tlenu). Następnie próbki wody przewożono do Błękitnej Szkoły i oznaczano m.in. zawartość jonów fosforanowych i azotynowych oraz Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT). Aura pogodowa w trakcie obozu pozwoliła również na pobranie próbek wody deszczowej i poddanie jej analizie. Przeprowadzone badania pozwalają kontynuować wieloletni monitoring jakości wód w wyżej wymienionych rzekach oraz wody opadowej.
Nie samą chemią człowiek żyje, chociaż obserwując studentów Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, można mieć inne wrażenie. Błękitna Szkoła zorganizowała uczestnikom obozu warsztaty na temat skał i skamieniałości.
Na kolejny Letni Obóz Naukowy zapraszamy już za rok.