Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

Mikołajek nadmorski to jedna z najpiękniejszych roślin polskiego wybrzeża. Jego okazałe kępy nie tylko zdobią wydmy, urozmaicając krajobraz, ale przede wszystkim stanowią naturalną ochronę tych wrażliwych siedlisk. Głębokie systemy korzeniowe wiążą luźne piaski wydmowe i zabezpieczają przed erozją wietrzną. Oczywiście nie same tylko mikołajki stanowią o stabilizacji wydm. Wszystkie rośliny  rosnące na wydmach to ich naturalni obrońcy, dlatego też na wydmy obowiązuje zakaz wstępu. Łatwo sobie wyobrazić, co działo by się, gdyby wydmy nadmorskie były udostępnione dla turystów. Efekty widać w rejonie dojść doplażowych, dzikich zejść na plażę i dzikich miejsc plażowania na wydmach, czy wręcz nielegalnych miejsc biwakowych. Uszkodzona roślinność obumiera odsłaniając piasek, który natychmiast jest uruchamiany przez wiatr i rozpoczynają się procesy erozyjne w postaci najpierw pól deflacyjnych, a następnie fragmentacji grzbietu wydmy.
Pracownicy Parku tylko raz w roku monitorują wydmy i ich szatę roślinną, również dlatego, by nie narażać tych ekosystemów na zniszczenia. Pomysł corocznego monitoringu zrodził się z ciekawości zmian liczebności ww. gatunku na przestrzeni ostatnich czterech dekad. Dysponując wynikami badań z 1979 r.: Rozmieszczenie mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum na polskim wybrzeżu (ĆwiklińskI E. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6), postanowiliśmy się przyjrzeć sytuacji tegoż na naszej części wybrzeża. Pierwsze badania rozpoczęliśmy w 2005 r. W kolejnych latach badaniami obejmowaliśmy wybrane odcinki wybrzeża, każdego roku jednak przedmiotem zainteresowania były wydmy nadmorskie na odcinku od pasa granicznego do piątego km brzegu morskiego. Jest to obszar projektowanego rezerwatu „Mikołajkowe Wydmy”. Tegoroczne obserwacje nie przyniosły istotnych zmian – naliczono 261 kęp mikołajka (w ub. roku było 262). Oznacza to że nasi obrońcy wydm mają się dobrze.
Drugim gatunkiem szczególnej troski – nie tylko pracowników Parku ale całej Wspólnoty Europejskiej jest lnica wonna (Linaria odora). To jeden z najciekawszych elementów flory Parku – endemit wybrzeża południowobałtyckiego, który występuje tylko w pasie od Łotwy po Polskę. Gatunek ten monitorujemy od 2008 r. Tegoroczne obserwacje potwierdziły wszystkie dotychczasowe stanowiska lnicy w projektowanym rezerwacie „Mikołajkowe Wydmy”.

 

Fot. Jan Wilkanowski