Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

 

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejsza była kaczka krzyżówka (ponad 270 osobników). Poza tym obserwowano gągoły, nurogęsi i kormorany. Spotkano również wszystkie trzy gatunki łabędzi: nieme, krzykliwe i czarnodziobe. Atrakcją były obserwacje dwóch polujących bielików. Ptaki przesiadywały w koronach potężnych sosen, wypatrując zdobyczy. Wzlatywały również w powietrze i krążyły nad zbiornikiem. Pojawienie się bielików powodowało poruszenie i zamieszanie wśród kaczek, które w stadach zrywały się do lotu.

      W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich odnotowano małą liczbę zimujących łabędzi niemych, zwłaszcza na Małej Krzyni. Być może, z powodu łagodnej zimy, łabędzie przebywały w rozproszeniu na różnych zbiornikach wodnych, które nie zamarzły. Atrakcyjność jeziora Mała Krzynia wynika z jego niezamarzania. Ze względu na stały dopływ silnego nurtu wody z elektrowni wodnej w Krzyni łabędzie przenoszą się tu dopiero po zamarznięciu dotychczasowych miejsc przebywania. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi są atrakcyjnym miejscem polowania.

Marek Ziółkowski