Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

W sierpniu 2017 roku zakończono prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachu i naprawy kominów w budynku Zielonej Szkoły w Schodnie. W kwietniu 2017- zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz po konsultacjach z chiropterologiem- rozpoczęto prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac remontowych na dachu Zielonej Szkoły zabezpieczono istniejące wejścia do kryjówek rozrodczych nietoperzy na dachu, aby uniemożliwić przebywanie podczas prac remontowych gatunków objętych ochroną gatunkową- karlika większego oraz mroczka późnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt –wszystkie gatunki nietoperzy są objęte ścisłą ochroną gatunkową.
Cały dach, a szczególnie miejsca wlotu nietoperzy pokryto folią budowlaną. Zabezpieczenie to okazało się w pełni skuteczne, nie odnotowano strat. Jednocześnie na ścianach budynku zawieszone zostały 3 skrzynki natynkowe, spełniające rolę kryjówek zastępczych, które zostały pozostawione również po zakończeniu prac. Skrzynki zainstalowane są w miejscach i na wysokości uniemożliwiającej niepokojenie nietoperzy. Remont dachu przeprowadzono w taki sposób, aby umożliwić nietoperzom powrót do kryjówek. Na dachu zainstalowano specjalne dachówki z przelotkami, które pozwalają na przedostawanie się nietoperzy do nowych kryjówek.

Zadanie związane z wymianą części konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku Zielonej Szkoły zrealizowano z finansowym wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.