Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

 Szanowni Państwo,

Dobiegają końca prace nad sporządzeniem projektu planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w trzecim spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi koncepcję ochrony Parku oraz projekt uchwały ustanawiającej plan. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2021 w godzinach 11.00 – 15.00 w sali edukacyjnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Polanki 51 w Gdańsku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (w terminie do 9 czerwca 2021, mailem na adres tpk.planochrony@pomorskieparki.pl), używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego. Prosimy również o przyjęcie zasady delegowania jednego, wyjątkowo dwóch przedstawicieli z jednej instytucji.

Jednocześnie na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20 , art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres od 22.06.2021 do 15.07.2021 włącznie. W tym okresie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można będzie się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: tpk.planochrony@pomorskieparki.pl. korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji edytowalnej (Word). Jeżeli organizacja Państwa firmy wymaga złożenia podpisu przełożonego wówczas razem z wersją edytowalną prosimy o PDF wypełnionego formularza.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a zestawienie uwag wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

 

Dyrektor Pomorskiego Zespołu                                                                Prezes
Parków Krajobrazowych                                                                           Klubu Przyrodników

Bożena Sikora                                                                                          Robert Stańko