Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

W dniu 5 maja, po raz piąty spotkaliśmy się w Kuźnicy, na pikniku edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Akcja Bałtycka z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych. Wydarzenie to zostało zainicjowane w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Kampania edukacyjna w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W tym roku piknik odbył się pod hasłem "Ochrona ptaków nie zna granic". Partnerem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji w postaci stoisk edukacyjnych, warsztatów, zajęć terenowych oraz wykładów. My na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy efektowną makietę przedstawiającą ukształtowanie rzeźby terenu Półwyspu Helskiego, będącego jednym z najważniejszych miejsc koncentracji się ptaków migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek) oraz Zatoki Puckiej, która jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2018 w Kuźnicy dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.