„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”

Data: 22-11-2010

 

  17 listopada Błękitna Szkoła we Władysławowie-Nadmorski Park Krajobrazowy, przeprowadziła kolejny konkurs wiedzy ekologicznej pn.: „Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące Gimnazja z powiatu puckiego.

Rywalizacja odbyła się w dwóch etapach. W pierwszym etapie drużyny odpowiadały na 20 pytań teoretycznych i praktycznych, w których musiały wykazać się wiedzą z zakresu chronionej fauny i flory, znajomością rezerwatów przyrody na terenie NPK i otuliny, oraz ekosystemów lądowych NPK i ekosystemu Zatoki Puckiej. Cześć pytań dotyczyła również tradycji i kultury Kaszub Północnych. W rywalizacji najwięcej punktów zdobyła drużyna z Gimnazjum w Helu.

Etap drugi polegał na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki krajoznawczo-przyrodniczej promującej walory terenów NPK lub jego okolic.

Tutaj uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością ciekawego zaprezentowania oferty reklamującej ich wycieczkę, zachęcającej do wzięcia w niej udziału.

Wszyscy uczestnicy przedstawili ciekawe projekty wycieczek. Najwyżej została oceniona propozycja przygotowana przez grupę z Darżlubia - „Dziki zwierz w Nadmorskim Parku Krajobrazowym”. W nagrodę wycieczka zostanie zrealizowana przez Błękitną Szkołę wiosną 2011. W Wycieczce weźmie udział klasa zwycięskiej drużyny.

„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” grafika
„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” grafika
„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” grafika
„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” grafika
„Przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego” grafika