Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Słupia - rzeka wiedzy
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych realizuje  projekt „Edukacja dla przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

             Jednym z elementów tego projektu było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia - rzeka wiedzy”, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 11 marca 2019 roku. Będzie ono funkcjonowało w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 a w Słupsku, w którym znajduje się siedziba Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na potrzeby centrum zostały zaadoptowane pomieszczenia na parterze budynku: hol, sala wystawowa  oraz sala projekcyjna, ćwiczeniowa i zaplecze. Prace związane z projektowaniem przestrzeni, pracami budowlanymi trwały  do końca 2017 roku, natomiast rok 2018 poświęcony był pracom związanym z tworzeniem wystawy.

            Na terenie miasta Słupska i w najbliższej okolicy nie ma żadnej wystawy przyrodniczej, zatem nasza propozycja zapełni lukę w tym zakresie i będzie niewątpliwie   atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i turystów licznie odwiedzających nasze miasto.  Dzięki nowej placówce edukacyjnej, miasto, którego nazwa pochodzi od nazwy rzeki Słupi, będzie w jeszcze  większym stopniu wykorzystywać –  zarówno te istniejące od wieków, jak i wypracowane w ostatnich dziesięcioleciach – walory i treści  przyrodnicze. Wizerunek miasta zyska bardzo na jeszcze wyraźniejszym  wyeksponowaniu bogactwa przyrodniczego doliny rzeki Słupi oraz programu edukacji ekologicznej prowadzonej przez pracowników Parku. Aby jednak programy edukacyjne oparte na bogactwie lokalnej przyrody przynosiły oczekiwanie efekty, konieczna jest ciągła  dbałość o uatrakcyjnianie oferty, w tym środków dydaktycznych. Skuteczna edukacja ekologiczna w nowej przestrzeni będzie miała wymiar nowoczesny i interaktywny, a kompleksowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze  będą uwzględniać w swoich treściach wpływ działalności człowieka na środowisko oraz wynikające z tego konsekwencje.

Głównym reprezentacyjnym miejscem w centrum jest hol oraz sala wystawowa gdzie prezentowane są dioramy przedstawiające typowe siedliska związane z rzeką i jej doliną. Sam układ poszczególnych stanowisk nawiązuje do meandrującej rzeki, a tym samym sprawia, że zwiedzający ma odnosić wrażenie przemieszczania się doliną rzeczną. Za każdym meandrem czeka niespodzianka. Wśród dioram rozmieszczono stanowiska edukacyjne zarówno manualne jak i interaktywne, których zadaniem z jednej strony jest uzupełnienie wiedzy, z drugiej poprzez zabawę mają prowadzić do zgłębienia problemu. Uzupełnieniem całości wystawy są dwa duże akwaria, w których zaprezentowana jest ichtiofauna naszych rzek i jezior a także gatunki inwazyjne zagrażające naszej rodzimej przyrodzie. Wykonawcą wystawy jest firma Immerssive Space Projekt, która od 20 lat specjalizuje się kreowaniu przestrzeni wystawowych i muzealnych.

Większa powierzchnia obiektu w porównaniu z poprzednią siedzibą pozwoli nam na organizowanie wystaw czasowych  związanych z realizowanymi zadaniami z czynnej ochrony przyrody czy sezonowością w przyrodzie. W ten sposób będziemy zdobywali zaufanie i akceptację społeczną do wszelakich podejmowanych działań, które niejednokrotnie bywają kontrowersyjne w odbiorze społecznym.

      Ponadto planujemy rozszerzyć ofertę edukacyjną kierowaną do mieszkańców i turystów, realizowaną podczas otwartych akcji edukacyjnych takich jak; Słupska Noc Nietoperzowa, Wystawa Grzybów, Warsztaty tarliskowe czy dni otwarte w parku. Planujemy także przeprowadzenie dużych akcji edukacyjnych poświęconych gatunkom inwazyjnym, ochronie bioróżnorodności naszego regionu. Dzięki większym salom edukacyjnym  będziemy w stanie przyjąć wszystkich chętnych i wystąpić z ofertą do kolejnych jednostek i osób zgłaszających do tej pory chęć współpracy. Dodatkowo zaproponujemy stowarzyszeniom i instytucjom zajmującym się promocją regionu możliwość zaprezentowania swojej działalności związanej z szeroko pojętą tematyką regionalną. Deklaracje takiej współpracy zostały już wcześniej omówione, nadszedł czas na realizację dobrych pomysłów.

Indywidualnych zwiedzających zapraszamy w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-14.00. Dla grup obowiązują zapisy.

Anna Kasprzak

st. spec. ds. edukacji ekologicznej

PK „Dolina Słupi"