Śmieszka w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Data: 18-05-2021
śmieszkę w locie najłatwiej rozpoznać po białych panelach na przedniej krawędzi skrzydła (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
kolonia na jednej z wysp na zbiorniku Jasień (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
ruch w kolonii (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
śmieszka w szacie godowej na straży kolonii w Bojanie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
śmieszki w kolonii w Bojanie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika
wysiadywanie (fot. Dariusz Ożarowski) grafika

 

W otulinie TPK śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) gniazdują przede wszystkim w dwóch koloniach: w Gdańsku-Jasieniu oraz w Bojanie koło Gdyni.

W pierwszym z tych miejsc kolonia zlokalizowana jest na sztucznych wyspach na zbiorniku retencyjnym Jasień. W 2015 roku do lęgów przystąpiło tu 90 par, w 2017 – 170 par. Szacunki dokonane w trakcie prac terenowych w 2020 i 2021 roku pozwoliły oszacować liczebność kolonii na 210-215 par. W br. w kolonii gniazduje również para perkozów dwuczubych oraz 2-3 pary łysek. Efemerycznie w kolonii gniazdują również rybitwy rzeczne.

Uczebność przystępujących do lęgów w kolonii w Bojanie śmieszek oszacowano w 2012 roku na około 430 par lęgowych. Ze względu na zmiany struktury roślinności na terenie kolonii liczba gniazdujących tu par śmieszek znacznie zmalała w porównaniu z danymi z roku 1998, kiedy to liczebność tych ptaków oszacowano na około 1000 par. Obecnie w wyniku zmian siedliskowych spowodowanych podniesieniem się poziomu wody wiele potencjalnych miejsc gniazdowania zaniknęło. Pierwsza kontrola wykonano w kwietniu br. wykazała obecność maksymalnie kilkudziesięciu par śmieszki.

Poza śmieszkami na obszarze kolonii w Bojanie stwierdza się również gniazdowanie perkozków, zauszników, perkozów rdzawoszyich, gęgaw oraz rybitw rzecznych. Liczebność gniazdujących na obszarze kolonii rybitw rzecznych jest bardzo zmienna i waha się z roku na rok od jednej do około dziesięciu par. Teren kolonii to również miejsce częstego gniazdowania żurawia.

Poza wymienionymi wyżej obszarami w latach 1995 – 2021, w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, śmieszki efemerycznie gniazdowały również w niewielkiej kolonii koło Ustarbowa (której liczebność oszacowano w 1996 roku na 25-30 par), na jednym z oczek wodnych w Koleczkowie (w 1997 – około 80 par), na stawie w Gdańsku-Osowie i na Jeziorze Osowskim.