Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

 Zajęcia o moczarach, miały charakter badawczo – obserwacyjny – uczniowie pod okiem hydrobiologa, herpetologa, botanika i entomologa dokonywali rejestru gatunków na obszarze olsu, torfowiska wysokiego i niskiego. Miejscem badań były torfowiska niskie i wysokie w miejscowości Schodno i Wąglikowice, gdzie uczniowie ze szkół gimnazjalnych i licealnych badali  florę i herpetofaunę , a drugie miejsce wyznaczono w samym centrum Kościerzyny, gdzie zachował się piękny ols, pełniący rolę parku dla mieszkańców. Obszary badano pod kątem różnorodności i liczebności gatunkowej, a wspólnie opracowane wyniki potwierdzały postawione hipotezy badawcze: „Obszary podmokłe to ostoje dla rzadkich gatunków” „Obszary podmokłe, to miejsca, których nie może stworzyć człowiek, tylko sama natura”. Przy okazji uczniowie z kościerskich szkół wysnuli jeszcze jeden wniosek – zwracając uwagę na zanieczyszczenia powietrza z pobliskich głównych ulic miasta oraz pozostawionych śmieci : „obszary podmokłe, są w stanie ochronić życie roślin i zwierząt, nawet przy silnej antropopresji” tak więc najlepszą formą ochrony gatunkowej jest naturalność siedlisk. W warsztatach wzięło udział 190 uczestników ze szkoł powiatu kościerskiego. Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku