Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

Wdzydzki Park Krajobrazowy charakteryzuje się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Wyjątkowym miejscem jest wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze.

Wartością  przyrodniczą wyspy są rosnące na niej i będące pod ścisłą ochroną gatunkową takie rośliny jak nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

Dla wszystkich wymienionych wyżej gatunków kluczową sprawą jest zachowanie odpowiednich siedlisk przede wszystkim poprzez stosowanie właściwych metod ochrony czynnej. W przypadku łąk, główną taką metodą jest koszenie oraz wypas nadzorowany przez pracowników Parku.

Prowadzony kontrolowany wypas owiec rasy pomorskiej na terenie wyspy Sidły ma na celu ochronę cennych i rzadkich gatunków roślin tam rosnących. Wybór polskich owiec nizinnych rasy pomorskiej do ochrony łąki był nieprzypadkowy, są to bowiem zwierzęta rodzime, których chów i hodowla wpisują się w tradycje obszaru Kaszub. Prowadzony na terenie wyspy ekstensywny wypas owiec, objętych programem ochrony zasobów genetycznych, to niewątpliwie czynna,  efektywna  ochrona  cennych  siedlisk,  łącząca  ochronę agrobioróżnorodności z szeroko rozumianą ochroną przyrody.

Wypas owiec pełniących rolę „naturalnych kosiarek” jest jednym z najbardziej skutecznych działań ochrony czynnej. Wypas wpłynął pozytywnie na poprawę wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.