Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

Zalesiamy Leśno to nazwa akcji organizowanej przez Nadleśnictwo Przymuszewo, mającej na celu społeczne wsparcie odtwarzania lasów na terenach zniszczonych przez nawałnicę.

Zaborski Park Krajobrazowy położony jest w północno-zachodniej części Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie i swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Nadleśnictwa Przymuszewo (RDLP Toruń). W wyniku huraganowego wiatru z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo zostało zniszczone i uszkodzone 5 tysięcy ha lasów (27% powierzchni Nadleśnictwa). Pod naporem wiatru ucierpiały starodrzewy sosnowe, siedliska przyrodnicze, pomniki przyrody, cenne drzewostany nasienne, strefy ochrony ptaków i miejsca bytowania różnych gatunków rzadkich zwierząt. Na terenie Borów Tucholskich uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy domy, zabudowania gospodarcze, linie energetyczne, infrastruktura turystyczna i edukacyjna.

Przed leśnikami stoi niełatwe zadanie odtworzenia lasów na olbrzymich powierzchniach pohuraganowych. Tylko w Nadleśnictwie Przymuszewo na najbliższe pięć lat planowane jest do odnowienia 1950 ha, a w Leśnictwie Leśno 300 ha lasu.

W dniu 2 kwietnia przy leśniczówce Leśno spotkało się 46 osób, w tym liczna grupa pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzięki naszej pracy na powierzchni 0,8 ha rośnie już nowy las sosnowy. Posadziliśmy około 6 tysięcy sadzonek dwuletniej sosny. Nowa uprawa leśna zlokalizowana jest w sąsiedztwie leśniczówki przy drodze do Kaszuby. Mamy nadzieję, że pod czujnym okiem leśniczego oraz przy naszym wsparciu będzie pięknie rosnąć. Darz Bór!