„Zaspa: modernizm na Kaszubach” - spacer

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na spacer
„Zaspa: modernizm na Kaszubach”
który poprowadzi Agnieszka Kurkowska

Spotkanie rozpocznie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 16:00
na górze wiaduktu przy peronie
SKM (na ul. Braci Lewoniewskich)

 

Obowiązują zapisy indywidualne pod adresem mailowym: a.bialkowska@pomorskieparki.pl, w treści wiadomości należy podać swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w tytule: "Zaspa"

Limit miejsc – 20 osób

 

Na terenie dawnej słowiańskiej osady podgdańskiej, anektując poniemieckie lotnisko powstało w latach 70ych XX wieku potężne osiedle mieszkaniowe. Dawniej kaszubska stanica rybacka, z  biegiem lat wieś rolnicza, następnie element oliwskich założeń cysterskich, później teren przemysłowy pod zaborem pruskim, w XIX wieku dołączona do rozrastającej się gminy Gdańsk staje się pruskim terenem wojskowym od 1909 roku o charakterze lotniczym, aby w roku 1921 stać się fragmentem Wolnego Miasta Gdańska, a od roku 1973 zacząć funkcjonować jako powstające osiedle mieszkaniowe będące sypialnianym zapleczem miasta.  Nawarstwień historycznych jest tu wiele.

Jesteśmy na Kaszubach, na przedmieściach Starego Gdańska, ale zaspiańskie krajobrazy nie ukazują tych oczywistych konotacji. Dlaczego? Jakie elementy regionalne można byłoby tu zaimplementować? Czym wyróżnia się dzisiejsza Zaspa i co składa się na lokalny krajobraz kulturowy? Kto i z kim wymienia się roślinami? No i wreszcie: jakie tajemnice skrywają zaspiańskie bloki?

Porozmawiamy o tym przyglądając się Zaspie w takcie spaceru.

Spotkanie realizujemy dzięki dofinansowaniu za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

 

"Zaspa: modernizm na Kaszubach", proj. A, Kurkowska, Źródło: fotopolska.eu