Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich

Data: 09-06-2011
Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich grafika
Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich grafika
Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich grafika
Rozpoczęto liczenia gniazd w kolonii w Kątach Rybackich grafika

   Od kilku lat Pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” biorą czynny udział w liczeniu gniazd kormorana czarnego na Mierzei Wiślanej. W akcji biorą udział pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to żmudna praca, podczas której kolorową wstążką znaczy się drzewa zajęte przez te ptaki, zapisując na niej numer drzewa i liczbę gniazd. Dane przeniesione zostaną do bazy komputerowej i po zliczeniu dowiemy się jak zmieniła się populacja tego ptaka w stosunku do lat ubiegłych. Wysokie temperatury panujące w rezerwacie oraz możliwość bardzo bliskiego kontaktu z guanem kormorana stanowią dodatkowe atrakcje tej pracy. Liczenia są integralną częścią projektu „Ochrona ekosystemów leśnych poprzez ograniczenie liczebności kormoranów w kolonii lęgowej na Mierzei Wiślanej” realizowanego na terenie rezerwatu od 2006 r. Od kilku lat w liczeniach pracownikom Parku pomagają praktykanci z Uniwersytetu Łódzkiego.