Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego

Data: 22-12-2010
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Rozstrzygnięcie Międzygimnazjalnego Biblioturnieju Przyrodniczego grafika
Dnia 17 grudnia 2010 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbył się finał Biblioturniej Przyrodniczy pod hasłem „Formy ochrony przyrody w regionie słupskim”. Konkurs przygotowany został przy współpracy Parku Krajobrazowego, „Dolina Słupi”, Nadleśnictwa Leśny Dwór, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły ze słupskich gimnazjów nr 1, 2, 3, , 5, 6. Zadaniem uczestników było wykazanie się znajomością treści: prezentacji „Formy ochrony przyrody obowiązujące w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”; dotyczących powiatu bytowskiego i słupskiego z publikacji „Ochrona przyrody w województwie pomorskim” jak i ze strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ponadto Uczniowie przygotowali do oceny bibliografię związaną z konkursem.
    Gimnazjaliści musieli wykazać pisemnie, że wiedzą jakie formy ochrony przyrody wprowadza Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i znają definicje tych form. Odpowiadali na pytania związane z rezerwatami regionu słupskiego. Rozwiązywali test pozwalający stwierdzić ich znajomość tematu.

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Grzybowski Andrzej Grzybowski – Starszy Specjalista Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
Członkowie:
mgr inż. Grzegorz Goliszek – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Leśny Dwór;
mgr Urszula Chojnowska – Kierownik Działu Opracowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku;
mgr Danuta Rakowska – Kierownik Działu Udostępniania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku;
oceniła wykonane zadania i przyznała następującą ilość punktów:
Gimnazjum Nr    1    34 p.;
Gimnazjum Nr    2    33,75 p;
Gimnazjum Nr    3    46,25 p;        I miejsce
Gimnazjum Nr    4    36,5 p;        III miejsce
Gimnazjum Nr    5    34 p;
Gimnazjum Nr    6    39,5 p        II miejsce
    Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników ufundowali:
•    Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych;
•    Miejska Biblioteka Publiczna.

Rozdanie nagród nastąpiło 17 grudnia 2010 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.