Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie

Data: 01-12-2010
Nagroda 1: autor: Piotr Lach grafika
Nagroda 2: autor: Ewa Kaczyńska grafika
Nagroda 3: autor: Jolanta Dybizbańska-Kukuryk grafika

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Trójmiejski Park Krajobrazowy w obiektywie”. Była to już V, kolejna edycja konkursu, którego celem jest fotograficzna dokumentacja najbardziej urokliwych, a niekiedy także zagrożonych miejsc w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Wśród tegorocznych prac przeważały zdjęcia krajobrazowe, nie brakowało też ujęć świadczących o wielkiej wrażliwości i artystycznej duszy fotografujących. Na konkurs wpłynęło 55 prac, a ich wysoki i wyrównany poziom spowodował, że obrady jury były wyjątkowo burzliwe.

Postanowiono przyznać nagrody następującym autorom zdjęć:

1. Piotr Lach

2. Ewa Kaczyńska

3. Jolanta Dybizbańska-Kukuryk

Zwycięzcy otrzymali lornetki.

Wśród wyróżnionych albumami przyrodniczymi znaleźli się: Iwona Kamińska, Elżbieta Turowiecka, Andrzej Rogoza i fotograficy z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku (nagroda zbiorowa).

Przyszłoroczna edycja konkursu poświecona będzie drzewom Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie podsumowano konkurs „Obserwacje przyrodnicze w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”. Brały w nim udział klasy i Szkolne Koła Przyrodnicze,

które prowadziły obserwacje na wybranym terenie parku. Po ich zakończeniu należało wykonać poster dokumentujący pracę. Główną nagrodę przyznano

klasie Vb ze Szkoły Podstawowej w Gdańsku (wychowawczyni p. Monika Beśka) za poster poświecony obserwacjom przyrodniczym w Dolinie Samborowo.

Zwycięska klasa pojedzie na wycieczkę autokarową do jednego z parków krajobrazowych województwa pomorskiego.