Trójmiejski Park Krajobrazowy w szkole

Data: 13-06-2011
autorka z swoim posterem grafika
początek Dni Otwartych grafika
wystawa fotgraficzna  grafika
wystawa fotograficzna grafika
na wystawie fotograficznej grafika
postery o TPK grafika
na prezentacji grafika
na prezentacji grafika
o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
prezentacja "Ptaki miasta" grafika
prezentacja "Ptaki miasta" grafika
nasze publikacje grafika
nasze publikacje grafika
Trójmiejski Park Krajobrazowy w szkole grafika
o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika

4 czerwca nauczyciele i uczniowie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku obchodzili Dzień Otwarty swojej placówki dydaktycznej. Jednym z gości w czasie tego święta szkoły był Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Wielu imprezom, przedstawieniom i spotkaniom odbywających się w tym czasie w murach szkoły towarzyszyła wystawa fotograficzna pracownika Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Dariusza Ożarowskiego, obrazująca faunę naszego parku.

Kilkanaście dni  przed Dniem Otwartym swojej szkoły uczniowie wzięli udział w wycieczce prowadzonej przez pracownika parku. W czasie wycieczki zapoznali się z wartościami przyrodniczymi Doliny Samborowo w południowym kompleksie TPK. Uczestnicy tego terenowego wypadu mieli za zadanie zebrać materiały i wykonać dokumentację fotograficzną do prac w postaci posterów i prezentacji multimedialnych, specjalnie przygotowywanych na Dzień Otwarty szkoły. Prace przedstawiające wartości przyrodnicze naszego parku były eksponowane obok wystawy fotograficznej i budziły żywe zainteresowanie osób odwiedzających szkołę.

W ramach obchodów Dnia Otwartego przedstawiciel Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wygłosił również prelekcję przybliżającą różnorodność fauny parku. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców przyszłych uczniów tej placówki, którzy licznie odwiedzili gmach szkoły. Bezpośrednio po tej prelekcji swoją prezentację dotyczącą ptaków miasta przedstawił jeden z uczniów ZKPiG.

Impreza spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców okolicznych osiedli Gdańska i mamy nadzieję, że będzie ona początkiem trwałej i efektywnej współpracy tej placówki dydaktycznej z pracownikami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na rzecz ochrony wartości przyrodniczych zarówno parku jak i Gdańska.