VII Zimowe Ptakoliczenie

Data: 07-02-2011
VII Zimowe Ptakoliczenie grafika
VII Zimowe Ptakoliczenie grafika
VII Zimowe Ptakoliczenie grafika
Po raz siódmy ornitolodzy oraz miłośnicy ptaków z całej Polski brali udział w akcji ,,Zimowego Ptakoliczenia”. Przedsięwzięcie to jest odpowiednikiem brytyjskiego ‘’Big Garden Birdwatch” i zawsze odbywa się w ostatni weekend stycznia.
W dniu 29 stycznia 2011 r. Grażyna Jaszewska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego wraz ze Stanisławem Czapiewskim, animatorem przyrodniczym ze świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszce, przeprowadzili spacer przyrodniczy połączony z  liczeniem ptaków zimujących.  Naszą wędrówkę po Kruszce rozpoczęliśmy o godzinie 12:00 w ,,silnej’’ grupie  dwudziestu osób. W czasie spaceru, każdy z uczestników w aktywny sposób brał udział w liczeniu, obserwując ptaki za pomocą lornetki. Wszystkie obserwacje zostały zamieszczane na specjalnej karcie, która zostanie odesłana do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Plonem naszej godzinnej obserwacji było dziesięć gatunków ptaków, a mianowicie: bogatka, mazurek, gołąb, sierpówka, kawka, sroka, sójka, wrona, gil i dzwoniec.