„Warsztaty ornitologiczne”

Data: 13-06-2011
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika
„Warsztaty ornitologiczne” grafika

W dniach od 01.06.2011 do 03.06.2011 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku odbyły się warsztaty z edukacji ekologicznej „Poznajemy ptaki Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”, połączone z obrączkowaniem schwytanych przedstawicieli awifauny. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas IV–VI z Zespołu Kształcenia i Wychowania z Szymbarka, grupa stacjonująca w OEE i kółko przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Gołubiu. Warsztaty przeprowadził Pan Tomasz Mokwa (pracownik Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, kierownik Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków).

W ramach warsztatów przedstawiono dwie prezentacje multimedialne, w których scharakteryzowano typowe dla tej części Pojezierza Kaszubskiego gatunki ptaków z podziałem na siedliska, w których występują. Druga prezentacja poświęcona była zarysowi historii obrączkowania ptaków w Polsce i na świecie. Znalazły się w niej także informacje na temat metod chwytania ptaków oraz sposobów uzyskiwania wiadomości powrotnych.

Podczas warsztatów szczegółowo omówione zostały czynniki, które decydują o wędrówkach niektórych gatunków ptaków. Podano przykłady przystosowań ewolucyjnych umożliwiających ptakom migrację: gromadzenie zapasów tłuszczu i białek niezbędnych w trakcie wędrówki, sposobu nawigacji, strategii wędrówkowych typowych dla pewnych grup/gatunków ptaków. W trakcie prac terenowych pokazano w praktyce rozstawianie sieci ornitologicznych. Schwytane ptaki posłużyły do omówienia sposobów oznaczania gatunku, płci i wieku. Dokonywano również pomiarów morfometrycznych, umożliwiających wykazanie różnic wielkości ptaków jako przejawów dymorfizmu płciowego. W trakcie warsztatów ptaki oznaczane były także podczas obserwacji terenowych. Schwytano oraz zaobserwowano 16 gatunków ptaków - były to: piecuszek, bogatka, pierwiosnek, kapturka, oknówka, dymówka, rudzik, śpiewak, gajówka, cierniówka, kos, sikora czarnogłowa, trznadel, kopciuszek, sójka, szpak. Warsztaty zwieńczyło sporządzenie raportu końcowego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy finansowym wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.