Warsztaty tarliskowe

Data: 13-12-2010
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
W dniach od 15.11.2010 do 26.11.2010 po raz kolejny odbywały się warsztaty tarliskowe poświęcone badaniu behawioru i tarła wędrownych ryb łososiowatych w dorzeczu Słupi.
Udział w warsztatach brali studenci z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Rolniczej  w Szczecinie.
Warsztaty podzielone były na część teoretyczną (wykłady i prezentacje na sali edukacyjnej) i praktyczną (zajęcia terenowe). W części teoretycznej studenci zapoznali się z charakterystyką terenu  gdzie prowadzone były badania ryb, opisem tarła łososi atlantyckich i troci wędrownych, metodyką inwentaryzacji tarlisk i pomiaru wielkości gniazd tarłowych, zagrożeniami wynikającymi  z działalności człowieka oraz projektami czynnej ochrony ryb wędrownych zrealizowanymi w dorzeczu Słupi. Ważna częścią prowadzonych warsztatów były  badania  radiotelemetryczne ryb oznakowanych specjalnymi znaczkami. W części praktycznej uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na małe grupy, które prowadziły inwentaryzacje gniazd tarłowych wędrownych salmonidów oraz namierzały oznakowane wcześniej ryby. Studenci mieli okazje obserwować sztuczne tarło troci wędrownych i pstrągów potokowych oraz metody hodowli narybku tych cennych gatunków.
Elementem prowadzonych warsztatów był też udział w „akcji antykłusowniczej” (nocny patrol nad Skotawą oraz ściąganie sieci kłusowniczych).