Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Data: 24-11-2010
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika
Wystawa z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” grafika

W miniony piątek 19 listopada 2010r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. W przytulnych wnętrzach biblioteki, dzięki gościnności i ogromnemu zaangażowaniu kierowniczki placówki Pani Laury Drynko, pośród książek swe panowanie rozpoczęły ptaki, które w dużym stopniu decydują o unikatowym pięknie Parku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Gminy Stegna i Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz dyrektorzy i kierownicy bibliotek z terenu powiatu nowodworskiego. Nie zabrakło również najwierniejszych czytelników oraz miłośników ptaków i dobrej fotografii.

Zebranych powitał kierownik referatu oświaty, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Gminy Stegna Pan Romuald Drynko, podkreślając rangę wydarzenia jakim jest prezentacja walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. W jego opinii jest to bardzo ważny element promocji regionu, który pozwoli na kształtowanie poczucia dumy z unikatowego wizerunku Mierzei i Żuław wśród lokalnej społeczności oraz umożliwi zaznajomienie się z nim turystom odwiedzającym ten region.

Następnie głos zabrał kierownik Oddziału w Stegnie – Wojciech Woch, który przybliżył zebranym historię Parku, stanowiącego obecnie Oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. Zaprezentował również nowości wydawnicze, prezentujące piękno środowiska naturalnego Parku i jego otuliny. Zarówno pozycja pt. „Przyroda Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” jak i wydany na 25 – lecie Parku album: „W powietrzu, na lądzie i wodzie…” wypełniły dotychczasową lukę w pozycjach promujących walory przyrodnicze regionu Mierzei i Żuław. Opowiedział o pracach nad powstawaniem ostatniej publikacji, zachęcając do samodzielnego odkrywania piękna przyrody Parku. Podczas dalszej części spotkania do bibliotek i szkół przekazane zostały egzemplarze albumu, w celu jego udostępnienia dla szerszego grona odbiorców.

Nie zabrakło również części edukacyjnej, w której pracownik Parku st. specjalista Jolanta Bulak przedstawiła zebranym krótką historię ochrony przyrody w kontekście jubileuszu Parku, a następnie zaprezentowała działania Parku mające na celu jego ochronę. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą edukacyjną, projektami czynnej ochrony oraz współpracy z instytucjami i placówkami z terenu gmin i powiatu.

Po tych krótkich wystąpieniach nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Goście mogli obejrzeć fotografie prezentujące zarówno znane jak i trudniej rozpoznawalne gatunki ptaków występujących na terenie Parku i jego otuliny. Pytaniom nie było końca, jak się okazało dla wielu uczestników spotkania obecność niektórych gatunków była ogromnym zaskoczeniem.

W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. Otwarcie wystawy w połączeniu z prezentacją albumu fotograficznego uświetniło 25-lecie istnienia Parku. Chęć prezentacji wystawy zadeklarowały już kolejne placówki.