XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 13-06-2011
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
XX jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” grafika
10 czerwca odbył się finał XX jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Nasz konkurs przeprowadzany jest od wielu lat dla szkół gimnazjalnych z terenu PK „Dolina Słupi”. Do niedawna ocenie poddawana była ogólna wiedza o Parku, a obecnie przyświeca mu określone hasło. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Rzeki – żywe arterie krajobrazu”. Do jury zostały zaproszone następujące osoby: z-ca Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Barbara Utracka – Minko, adiunkt w Zakładzie Ekologii Wód Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista z zakresu hydrobiologii dr Krystian Obolewski, Dyrektor biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku Roman Pietrzak, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku Eugenia Bereszyńska.

W ramach przygotowań do konkursu dla jego uczestników, 30 maja zorganizowano warsztaty terenowe nad rzeką Kwaczą, gdzie uczniowie mogli posiąść wiedzę praktyczną. Finał konkursu przebiegał w 3 etapach. Pierwszy obejmował test wyboru składający się z 30 pytań. Drugi etap dotyczył rozpoznawania wyświetlanych na projektorze, pospolitych w rzece bezkręgowców i przedstawicieli ichtiofauny. W ostatnim etapie uczniowie mieli za zadanie rozpoznać wskaźnikowe dla chronionego siedliska przyrodniczego ,,Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników” gatunki makrofitów. Należy stwierdzić, że poziom wiedzy, jaki zaprezentowali uczniowie był wysoki. Test wypadł dobrze, trafiła się nawet osoba, która zdobyła maksymalną liczbę punktów. Ku naszej uciesze uczniowie również nie mieli większych problemów z rozpoznawaniem roślin, co dowodzi celowości przeprowadzania zajęć terenowych.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli:

1.    Karolina Wierzba - Gimnazjum w Nożynie;

2.    Krzysztof Knitter - Gimnazjum w Niepoględziu;

3.    Aleksandra Cuppa – Gimnazjum w Borzytuchomiu.

W klasyfikacji grupowej wygrały szkoły:

1.    Gimnazjum z Borzytuchomia;

2.    Gimnazjum z Nożyna;

3.    Gimnazjum z Niepoględzia.

Dla zwycięzców ufundowano atrakcyjne nagrody: w klasyfikacji indywidualnej, wysokiej klasy sprzęt sportowy, natomiast dla szkół - sprzęt RTV. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie i drobny upominek.

Za udział w konkursie pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim nauczycielom oraz jury za poświęcony czas.