Znam i chronię ptaki Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 25-11-2010

Integralna częścią ochrony przyrody jest jednoczesna edukacja społeczeństwa. Dlatego też w ramach akcji edukacyjnej „Mieszkamy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym” w tym roku przeprowadziliśmy warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące życia ptaków – „Znam i chronię ptaki Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”. Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom różnorodności i bogactwa ptasiego świata Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i okolic. Oprócz praktycznych zajęć terenowych przeprowadzono wykłady dotyczące biologii i ekologii ptaków. W trakcie zajęć uczestnicy poznali wybrane gatunki ptaków, ich budowę, rolę w ekosystemie, zagrożenia, formy ochrony oraz wiele innych ciekawostek. Zajęcia teoretyczne były tylko wstępem do części terenowej, podczas której uczestnicy w praktyce mogli wykorzystać swoją wiedzę na temat ptaków, metod ich rozpoznawania i możliwości ochrony. W warsztatach wzięło udział około 1800 dzieci i młodzieży szkolnej z 15 szkół powiatu kościerskiego.

Podsumowując cykl zajęć w dniu 22 i 24 listopada zorganizowaliśmy konkurs związany z treścią przeprowadzonych warsztatów. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych z terenu powiatu kościerskiego odbył się oddzielnie dla trzech grup wiekowych.

Uczniowie klas 0-III przygotowali prace plastyczne przedstawiające wybrany gatunek ptaka w jego naturalnym środowisku. W tej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Marysia Szyc z Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalych rozwiązywali test ze znajomości ptaków Polski ich biologii, występowania, znaczenia i zasad ochrony. Laureatem konkursu w grupie klas IV-VI została Sandra Kopp Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie, natomiast wśród gimnazjalistów najlepszą wiedzą wykazała się Karolina Sylka z Zespołu Kształcenia w Łubianie. Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Akcję „Znam i chronię ptaki WPK” jak i nagrody w konkursie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.